Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

June 30 2015

0385 561b
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaiamdreamer iamdreamer
6148 6aaf 500
Reposted fromink ink viaiamdreamer iamdreamer
LadyGodiva
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaiamdreamer iamdreamer
LadyGodiva

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
LadyGodiva
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaunmadebeds unmadebeds
LadyGodiva
Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...
— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
LadyGodiva
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
LadyGodiva

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
LadyGodiva
3020 04d1
Reposted fromIriss Iriss viawhatshesaid whatshesaid
LadyGodiva
LadyGodiva
1188 f935 500
Reposted frommisswindy misswindy viaherpermission herpermission
LadyGodiva
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viathenewblack thenewblack
LadyGodiva
2367 2a5f 500
8593 16c5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viathenewblack thenewblack
LadyGodiva
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
9385 133b
LadyGodiva
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viaunmadebeds unmadebeds
LadyGodiva
0486 d84a
Reposted fromnazarena nazarena viathenewblack thenewblack
LadyGodiva
2733 17a1
Reposted fromskatrix skatrix viathenewblack thenewblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl